Om Nordic Surface

Nordic Surface utvecklar, säljer och installerar olika beläggningar. Nuvarande produktgrupper är konstgräs, platsgjuten gummibeläggning och Corkeen Play Original. Nordic Surface ska vara den innovativa aktören på beläggningsmarknaden och stå för hög kvalitet samt en god service.

Att vara innovativ betyder två saker. Dels att produktutveckla befintliga beläggningar, dels att introducera material i form av nya beläggningar. Vi gör det för hitta fram till bättre och mer hållbara lösningar. Nordic Surface har en tydlig strävan mot en minskad miljöpåverkan och att vara en ansvarsfull aktör i branschen.

Vi söker förståelse för våra målgruppers behov utifrån säkerhet, hållbarhet, miljö och sinnen. För att nå denna förståelse har Nordic Surface byggt upp en försäljningsorganisation med nischade roller mot beställare, projektörer, markentreprenörer och privatkunder. Att vara attraktiv handlar för Nordic Surface även om att locka till sig kompetens och att sedan behålla den inom företaget. Vi är ödmjuka och vill ständigt utvecklas, men vi vet vad vi kan och är duktiga på!

Våra kunder återkommer till oss, vilket gör att vi är lönsamma och kan uppvisa den ekonomiska stabilitet som man ska kräva av en långsiktig leverantör. Som stöd för verksamheten finns en grupp rådgivare, med långa och framgångsrika bakgrunder inom näringslivet.