Så jobbar Nordic Surface

Kvalitet och trygghet genom hela projektet.

Kvalitet och trygghet från start till mål

Nordic Surface är en innovativ helhetsleverantör på marknaden för lekplatser. Våra tjänster sträcker sig hela vägen från projektering till skötsel och vi har lång erfarenhet av att utveckla egna produkter och att installera beläggningar. Nordic Surface är en etablerad aktör som arbetar i både stora och små projekt med målsättningen att bygga säkra, innovativa och inspirerande lekplatser där utemiljöer blir någonting bättre för fler.

Våra tjänster

Vi är en helhetsleverantör där du som kund kan anlita oss för hela processen från idé till färdig lekplats. Men vi tar oss givetvis an både stora och små projekt. Våra tjänster består av:

Projektering: Utformning, planering och uppbyggnad.
Entreprenad: Uppbyggnad av mark och anslutande ytor till lekplatsen.
Beläggningar: Konstgräs, Corkeen Play, platsgjuten gummibeläggning, träflis, fallskyddssand och bark.
Montering: Montering av lekutrustning, inspringsskydd och parkmöbler.
Skötsel: Service och skötsel av beläggningar och utrustning.
Reparation: Reparation av konstgräs, platsgjuten gummibeläggning och lekutrustning.
Rådgivning: Har du en idé som inte finns med här? Behöver du råd om ett projekt? Hör av dig så hjälper vi dig!

Att göra jobbet med hög kvalitet

Nordic Surface eftersträvar alltid efter att uppfylla våra kunders och samarbetspartners behov och förväntningar. Genom att ständigt ställa frågan varför kan vi fortsätta utvecklas och innovera i alla led. För oss handlar inte projekt bara om att göra jobbet, utan också om hur jobbet kan göras så bra som möjligt. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete skapar vi positiva resultat och mervärde för alla parter.

Kvalitetsarbetet är viktigt och berör hela Nordic Surfaces organisation med fokus på olika nyckelområden. Vare sig det handlar om att utveckla nya fallskydd, göra beläggningar mer miljövänliga eller utrustning säkrare så vill vi hela tiden bidra till kvalitet. I takt med att vi uppfyller kvalitetsmål uppdaterar vi oss och skapar nya målsättningar. Vi tar på oss ledartröjan i processen samtidigt som vi är lyhörda för våra kunders önskningar och följer branschens utveckling.

Kontaktformulär