Från start till mål

Nordic Surface erbjuder idag ett rikstäckande erbjudande på allt inom lekplatser. Vår tjänster sträcker sig från projektering till skötsel. Har ni en planer på att bygga en ny eller renovera en gammal lekplats har vi det som krävs. Vi har arbetat med beläggningar och lekplatser under många år och genom det skapat en stark organisation med erfarenhet och kunskap om lekplatser. Det är därför vi idag kallar oss för en helhetsleverantör inom lekplatser.

Med våra tjänster hjälper vi er med:
Projektering: Utformning, planering, Uppbyggnad.
Entreprenad: Uppbyggnad av mark och anslutande ytor till lekplatsen.
Beläggningar: Konstgräs, Corkeen Play Original, Platsgjuten gummibeläggning, träflis, fallskyddssand och bark.
Montering: Montering av lekutrustning, inspringsskydd och parkmöbler.
Skötsel: Service & skötsel av beläggningar och utrustning.
Reparation: Reparation av konstgräs, platsgjuten gummibeläggning och lekutrustning.

Kontaktformulär