Nordic Rubber EcoBase

Ett vänligare baslager

Nordic Rubber EcoBase är ett vänligare alternativ som baslager till platsgjuten gummibeläggning. Produkten innehåller mindre och färre mängder tungmetaller och PAH:er jämfört med SBR men med samma egenskaper.

Nordic Rubber EcoBase har sitt ursprung som spillprodukt från tillverkning av gummiprodukter till livsmedelindustrin. Materialet tas från få specifik produkter vilket skapar goda möjligheter att göra materialet spårbart.

Nedladdningsbara dokument om Nordic Rubber EcoBase

Kontaktformulär