Lekplatsservice

Gör din lekplats hållbar

Under många år har Nordic Surface arbetet med lekplatser i alla olika former av utföranden och utseenden. En sak som vi vet skapar hållbara lekplatser är att utföra skötsel och service. Genom att sköta om sina beläggningar och ta hand om sin utrustning kan man hålla nere sina kostnader i längden. När man tar hand om sina lekplatser minimeras risken att man blir tvungen att i förtid behöva byta ut sina beläggningar eller lekutrustningar. Nordic Surface erbjuder därför rikstäckande följande tjänster:

– Skötsel konstgräs
– Skötsel platsgjuten gummibeläggning
– Skötsel fallskyddssand och baksand
– Skötsel träflis och bark
– Service lekutrustning

Vår tjänster går att kombinera eller att enbart t.ex. beställa skötsel av konstgräs.

Serviceavtal:
Nordic Surface erbjuder löpande serviceavtal för skötsel och service av lekplatser. Utförandet sker enligt ett specifikt protokoll som sedan redovisas för kunden. Med hjälp av vårat serviceavtal skapas en mer hållbar lekplats genom att beläggningar och produkterna underhålls regelbundet. Det minskar risken för att större skador på lekplatsen uppstår och man tvingas till att göra om eller byta ut delar av produkterna.

Vill ni veta mer kring priser, mer detaljer hur våra tjänster går till eller har andra frågor så kan ni kontakta oss på 08 – 51 51 41 90 eller via info@nordicsurface.se. Ni kan också fylla i kontaktformuläret nedan.

Kontakta mig för mer information