Hållbarhet

Så arbetar Nordic Surface med hållbarhet

Hållbarhet är ett brett begrepp och för oss på Nordic Surface handlar hållbarhetsarbetet om flera prioriterade områden. Vi har identifierat Miljö och klimat samt Kvalitetsarbete som två extra viktiga områden för att vi ska kunna fortsätta arbeta med innovation och hållbarhet på ett framtidssäkert sätt.

Miljö och klimat

Miljö och klimat är ett prioriterat område som berör alla delar av vår organisation och Nordic Surface strävar efter att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Vi värnar miljön och arbetar både förebyggande och genom att bidra till nya innovationer för miljöförbättringar i vår bransch. Vi ställer höga krav på oss själva och på våra leverantörer. Tillsammans genom hela ledet kan vi bli ännu bättre och minska vår totala miljöpåverkan.

Nordic Surface ställer sig bakom branschens klimatmål för Bygg- och anläggningssektorn och vi samverkar gärna med andra aktörer för att förbättra branschen. Vi vann IVL:s innovationstävling för nya hållbara material 2021 och vi har b.la. deltagit i expertpaneler under seminarium sedan dess.

 

Kvalitetsarbete 

Nordic Surface vill alltid göra jobbet med hög kvalitet och vi eftersträvar att minst uppfylla våra kunders och samarbetspartners behov och förväntningar. Genom att ständigt ställa frågan varför kan vi fortsätta utvecklas och innovera i alla led. För oss handlar inte projekt enbart om att göra jobbet, utan också om hur jobbet kan göras så bra som möjligt. Kvalitet och säkerhet hänger tätt ihop och det är viktigt för oss att arbeta för att ständigt förbättra kvaliteten i det vi åtar oss att göra. I takt med att vi uppfyller kvalitetsmål uppdaterar vi oss och flyttar fram positionerna.

Vi tar på oss ledartröjan i kvalitetsarbetet men är samtidigt lyhörda för våra kunders önskningar och vi följer branschens utveckling.