Nordic Rubber Tiles

- Fallskyddsplattor av gummi

En smidig fallskyddsplatta av gummi

Nordic Surfaces fallskyddsplatta Nordic Rubber Tiles är gjord av gummi med ett topplager av epdm och ett bottenlager av återvunnet epdm. Det återvunna lagret gör gummiplattan lite vänligare mot miljön. Vid installation sätts plattorna ihop genom ett klicksystem och skapar ett fallskydd. Gummiplattor kan användas på lekplatser, utegym och andra utomhusytor. Fallskyddsplattorna passar på många olika ytor som har krav på fallskydd. Det fasta materialet skapar är lätt att arbeta med och har god tillgänglighet – så att fler kan vara med och leka.

Återvinn fallskyddsplattor när de är uttjänta

Redan från början har vi kunnat ta tillvara på befintliga råvaror genom att återvinna epdm och skapa fallskyddsplattor. Eftersom plattorna endast består av råvaran epdm kan de lättare återvinnas när de är uttjänta, i jämförelse med en produkt gjord av flera olika råvaror.