Historia

Vägen fram till Nordic Surface

Vad gör du när du vill ha en golfgreen hemma? Du är en ung och lovande golftalang och har dessutom dina föräldrars välsignelse att ordna greenen mot att du själv sköter allt det praktiska. Men du har givetvis inte en aning om hur du bygger en golfgreen.

Michael Hammar, som grundade Nordic Surface och dess föregångare Konstgräsexperten, gjorde vad han är bäst på – att vara nyfiken.  Genom att fråga branschens främsta insåg han att det bästa alternativet för att skapa en golfgreen i världsklass var konstgräs. Många resor och mycket slit senare stod golfgreenen färdig att invigas.

Men det var någonting annat än golfen i det här projektet som fångade den unge Michael Hammars uppmärksamhet. Innovationen och nytänkandet hos de som arbetade med underlag som konstgräs var slående. Branschen var i sin linda, och så bestämde sig Michael Hammar att om han kunde skapa en golfgreen i världsklass, då kunde han också skapa en beläggningssleverantör i världsklass: Nordic Surface.

Och golfgreenen? Nio år senare står den kvar, flitigt använd.