Entreprenad, Förskola, Nacka

Fakta

Projekt:
Renovering förskolegård
Utförande:
Markarbete, montering utrustning och installation av fallskyddsmaterial
Yta:
650 m2