Nordic Edge

Nordic Edge

Nordic Edge är en produkt som gör det lättare att montera infästning och anslutningar för konstgräs på ytor med både raka och runda former. I jämförelse med träregel krävs betydligt mindre arbete, det beror på att Nordic Edge har en god flexibilitet och låg vikt. Infästningen i marken är enkel och kräver inget extra markarbete. Konstgräset fästs med monteringsskruv alternativt lim.

Längden per enhet är 2,4 m och förlängs med en connector. Produkten består av 100 % PVC.

Fördelar med Nordic Edge:

– Oavsett utformning på ytan är montering av Nordic Edge enkel.

– Lättare att hantera i jämfört med träregel, både vid frakt och installation.

– Går enkelt att förlänga.

– Återvinningsbar.

Kontakta oss